Audició música moderna

Diumenge 10 de juny 2018

Alumnes de Música moderna.

Entrada lliure.

ESCOLA LUTHIER MÚSICA I DANSA

Balmes, 53, baixos. (Barcelona)

Tel: 93 323 22 46

www.luthiermusica.com

escolaluthier@casaluthier.com