Taller de Guitarra Flamenca

Professor: Miguel Fornell

Classes de 2h setmanals

Divendres 18h45-19h45 Secció Teòrica

Divendres 19h45-20h45 Secció Pràctica

Preu: 100 € / mes (3 persones) / 130 € / mes (2 persones)

Opció 1 h / setmanal de classe Pràctica o Teòrica: 80 € (2 persones) / 65 € (3 persones)

Al Taller de Guitarra Flamenca es treballarà en grups reduïts de 2-3 guitarristes. L’objectiu és familiaritzar-se amb el flamenc i automatitzar el compàs i els mecanismes característics dels ‘pals’, així com entendre la seva estructura.

També s’estudiaran les ‘falsetas’, les seves estructures harmòniques i formals i, un cop assimilades, es donaran recursos per a la composició de ‘falsetas’ pròpies.

CONTINGUT

Compàs: Soleá, siguiriyas, Alegries, Buleries, Tangos, Tientos, Fandangos …
anàlisi estructural
anàlisi harmònica
mecanismes característics
Falsetas: pals a compàs (Soleá, siguiriyas, …) i pals lliures (Taranta, Granaína, Malaguenya, …)
anàlisi estructural

 

flamenca news