PROTOCOL COVID-19
L’Escola Luthier i el protocol pel Covid-19
A l’Escola Luthier hem adoptat una sèrie de mesures davant la pandèmia. Les nostres classes no superen 6 persones -de fet, la gran majoria d’assignatures s’ensenyen individualment. Hem implementat la modalitat Online per reduir el nombre d’alumnes presencials i oferir aquesta alternativa als que així ho prefereixin.

Durant aquest nou curs lectiu l’alumnat, el professorat i l’equip de l’Escola hem de complir les següents mesures:

– Ens desinfectarem les mans amb gel hidroalcohòlic a l’entrar a l’escola i cada canvi de classe.
– Mantindrem les distàncies de seguretat.
– El professorat serà l’encarregat d’obrir i tancar la porta evitant que l’alumnat toqui la maneta de la mateixa, així com de ventilar la seva aula abans i després de la seva classe.
– Les aules amb ventilació natural es ventilaran pel professorat obrint les finestres a l’exterior.
– La resta d’aules de música compten amb renovació d’aire constant.
– Si tens instrument propi, porta’l.
– Els alumnes han d’arribar puntuals per evitar aglomeracions i els seus acompanyants o pares han d’esperar fora de l’escola.
– L’ús de la mascareta és obligatori per a tothom amb més de 6 anys d’edat.

També és important:

Els alumnes d’instruments de vent i els de cant rebran classes separats del professor per una mampara.
• A classes de bateria cada alumne portarà les seves pròpies baquetes.
• L’alumnat, professorat i equip de l’Escola portará signat el corresponent Document de declaració responsable que donarà l’Escola.
Cap persona amb alguns dels símptomes de COVID-19 així com aquelles persones que es trobin en aïllament per diagnòstic de COVID-19 o en període de quarentena per haver estat en contacte estret amb un cas COVID-19 no podrà venir a l’Escola.

Mantenir-nos sans i cuidar-nos és responsabilitat de tots:)

DESCARREGAR EL FULL DE DECLARACIÓ DE RESPONSABIL·LITAT

covidprotocol1D