INICIACIÓ MUSICAL (DIFERENTS MÈTODES)

Nens fins els 7 anys 

 

El desenvolupament de les facultats artístiques d’una persona comença des dels primers anys de vida.

A partir d’ una sensibilització corporal i auditiva l’alumne recorre el seu procés d’aprenentatge tan musical com personal. Les classes de sensibilització en relació estreta amb la música, el moviment i l’entusiasme per aprendre, preparen a l’alumne i li proporcionen una sèrie d’entrenaments que li ajudaran en els seus projectes artístics: tocar un instrument, cantar, desenvolupar la part teòrica del llenguatge musical, improvisar, dansar, crear. Liderar les seves pròpies idees d’una manera artística i sensible.

Durant les sessions els alumnes estaran en contacte actiu amb els seus companys, la música i el moviment.

Una exploració experimental i reflexiva guiarà ais alumnes a través del joc, del cant, del movement cap a la seva formació musical, corporal i personal.

3x3px
iniciacio