Màster en interpretació musical


Títol propi de la Universitat Ramon Llull.

Diploma privat de L’Escola Luthier d’Arts Musicals.

En conveni amb la:

blanquerna

Introducció
L’Escola Luthier d’Arts Musicals ofereix un Màster en interpretació musical per a músics instrumentistes i cantants per a perfeccionar el seu nivell artístic.

Programa
Classes d’instrument I (40 crèdits ECTS)

Pràcticum I. Recitals públics amb notes de programa (12 crèdits ECTS)

Optatives a escollir – cursos monogràfics del centre / classes magistrals (2 crèdits ECTS)

Classes d’instrument II (40 crèdits ECTS)

Pràcticum II. Recitals públics amb notes de programa (12 crèdits ECTS)

Pràcticum III. Examen final – concert i recital públics amb un dossier extens sobre els programes – mínim 3000 paraules (14 crèdits ECTS)

Organització
– Durada: Dos cursos escolars (120 crèdits ECTS)
– Calendari: D’octubre a juny

La tramitació del títol de Màster corresponent es farà des de la Secretaria de la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna un cop superada l’avaluació i després d’abonar els drets de tramitació corresponents.

Objectius
Orientar els alumnes en la consolidació de la seva independència musical i creativitat.
Treballar un ampli repertori seleccionat en la diversitat d’estils i èpoques de la història de la música.
Desenvolupar l’actitud del músic a l’escenari.

Destinataris
Músics instrumentistes i cantants de totes les nacionalitats en possessió del títol superior, llicenciatura o equivalent. Aquest Màster s’ofereix actualment en les especialitats de: Cant, Clarinet, Contrabaix, Flauta dolça, Flauta travessera, Guitarra, Oboè, Piano, Saxòfon, Viola, Violí, Violoncel.

Procés de selecció
Per accedir al curs els estudiants hauran de superar una prova d’admissió que consistirà a presentar un programa amb repertori de concert aproximadament d’uns 30 a 45 minuts, amb obres o moviments de tres èpoques o estils diferents. A més s’efectuarà una prova de lectura a primera vista.

Evaluació
L’avaluació s’efectuarà mitjançant els recitals que trimestralment hauran d’oferir els estudiants. En aquests recitals l’alumne haurà de presentar un programa amb repertori de concert que duri entre 20 i 40 minuts on s’avaluarà el seu rendiment i progrés. A més d’elaborar unes notes de programa. El programa i les notes de programa han de presentar-se a secretaria almenys 15 dies abans de l’actuació. Una actuació satisfactòria en el recital del segon trimestre de l’últim any (penúltim recital), és una condició indispensable per poder accedir a l’examen final.

L’examen final per obtenir el títol de màster constarà de dues parts amb un interval màxim de quinze dies; a) un concert per l’instrument i orquestra, b) un programa de concert amb aproximadament 60 minuts de música. Com a mínim la meitat del recital no seran obres presentades anteriorment en els recitals trimestrals. L’alumne presentarà un dossier extens, tant per al concert com per al recital (mínim 3000 paraules en total a + b). El programa i les notes de programa o dossier han de presentar-se a secretaria a mínim 30 dies abans de l’actuació.

Preinscripció
La preinscripció al curs es farà en qualsevol moment a la secretaria de l’Escola Luthier de Música, efectuant el pagament d’una quota en concepte de tramitació de sol·licitud de plaça. Així mateix l’alumne presentarà un breu currículum de la seva formació i experiència, principalment pel que fa a la temàtica del curs.

Inscripció
S’efectuarà la inscripció un cop superada la prova d’admissió.
Documentació necessària:
· 2 fotocòpies compulsades del títol superior
· 4 fotografies mida carnet
· 2 fotocòpies del DNI, passaport o similar
· Resguard de l’ingrés de, almenys, la primera fracció del pagament del curs

Equip docent