Classes magistrals amb Daniel Ligorio

Classes magistrals de piano amb Daniel Ligorio
Del 6 al 9 juliol 2020 de 16.30 – 20.30h

Aquest curs intensiu de piano s’adreça a músics que vulguin perfeccionar la seva tècnica, per millorar el seu repertori, per participar en concursos o preparar-se per exàmens al setembre.
Són classes diàries, obertes perquè altres estudiants puguin participar com oients durant la sessió. Tots els participants assistiran, de ser possible, a totes les classes.

Vigilarem perquè les instal·lacions siguin degudament desinfectades i segures en l’àmbit sanitari i de prevenció de contagis.

Preu:
4 sessions individuals de 40’ = €150 Preu per a oients = €50

Més informació: escolaluthier@casaluthier.com